Algemene informatie

Schoolgids 2023 -2024

Hierbij presenteren we u de schoolgids voor het schooljaar 2023-2024.
In de schoolgids beschrijven we waar we voor staan, welk onderwijs we geven, wat we belangrijk vinden en hoe we dat vorm geven.
Verder staat de schoolgids vol met alle praktische zaken die voor u en uw kind van belang zijn voor dit schooljaar.
Naast de schoolgids, kunt u hier ook het schoolplan en de jaarkalender downloaden.

Schoolgids 2023

Samenwerkingsverband

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoetkomen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden.

Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken, om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen. Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de website: www.onderwijscollectiefvpr.nl

Bestuur

OBS De Tiende Penning is onderdeel van onderwijsgroep EduMare

Gemeenlandsedijk 26A

3216 AG Abbenbroek

Algemeen directeur: Ingrid van Doesburg Telefoon: 0181-391044

Website: www.onderwijsgroepedumare.nl