Voor de leerling

Leerlingenraad

De Tiende Penning heeft een eigen leerlingenraad. De inzet van de leerlingenraad is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. Leerlingen en hele klassen, worden op deze manier gehoord in de school. De leerlingen weten wat er speelt op school. De leerlingen ervaren democratie en kunnen op deze manier hun talenten laten zien.  Het afgelopen jaar heeft de leerlingenraad successen behaald;

Onderwerpen leerlingenraad 

Samenstelling leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Na afloop van de vergadering zorgt de leerlingenraad er voor dat alles wat er besproken is, ook in alle klassen terecht komt. Zo houden de leerlingen elkaar op de hoogte en dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is. 

Biebbaasjes

Leerlingen van groep 7 kunnen solliciteren als biebbaasje. In samenwerking met de bibliotheek worden deze leerlingen opgeleid en leren zij de bibiotheek te draaien. Zij verzorgen de uitleen via het officiële systeem van de bibliotheek. Lopen eerst stage bij de oude biebbaasjes en zorgen voor een keurige bibliotheek.

Een belangrijke taak op de Tiende Penning!