Als uw kind 4 jaar wordt, is het van harte welkom op OBS De Tiende Penning!

In de periode ervoor zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Wij willen u daarbij graag helpen door tijdens ons kennismakingsgesprek te vertellen over onze school, uw eventuele vragen te beantwoorden en u uitgebreid rond te leiden. Meestal voeren we deze gesprekken rond de derde verjaardag van een kind.

Meldt u hier aan voor een rondleiding

Instroom leerlingen

Kinderen kunnen officieel ingeschreven worden vanaf hun 2e jaar. Graag geven wij u een rondleiding waarin we u de school laten zien en vertellen hoe wij ons onderwijs aan de kinderen vormgeven. Uw kind mag altijd meekomen om ook rond te kijken in de school. 

Als u na de rondleiding over wilt gaan tot aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier meenemen. Wij kunnen u ook later een inschrijfformulier toesturen.  

1-2 Maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op over de start van uw kind in groep 1. Tevens plannen wij dan 4 wenmomenten.

Wat kunt u verwachten, wat kan uw kind verwachten en wat kan de school van u verwachten. Ook bespreken we praktische zaken, zodat de start voor uw kind goed zal verlopen.  Indien uw kind net voor-, tijdens- of na de zomervakantie jarig is, zal de wenperiode anders verlopen. Dit hoort u bij het aanmelden. 

Instroom leerlingen ouder dan 4 jaar (schoolgaande kinderen)

Aanmelden van kinderen die al naar school gaan, gaat iets anders. Ook nu meldt u uw kind aan voor een rondleiding op De Tiende Penning. Met de directeur volgt een gesprek waarin de reden van veranderen van school besproken wordt.


Voordat wordt overgegaan tot plaatsing, wordt er gekeken of de desbetreffende leerling een plek geboden kan worden op school en er wordt contact opgenomen met de huidige school van het kind. Indien van beide kanten een positief besluit genomen wordt, kunnen wij afspreken wanneer het kind kan instromen.