Engels onderwijs

In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engels. We maken o.a. gebruik van de methode ‘Take it easy’. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren jouw leerlingen correct Engels. In perfect Engels presenteren zij de lessen op het digibord. De kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om Engels te beluisteren en te spreken. Daarnaast wordt er in de bovenbouw ook aandacht besteed aan het lezen en schrijven van de Engelse taal. De methode werkt met thema’s die erop gericht zijn kinderen voor te bereiden op alledaagse situaties. In de onderbouw wordt gewerkt met prentenboeken, liedjes, themawoorden en verschillende lesactiviteiten. De thema’s sluiten goed aan bij de thema’s die al in de klas aan bod komen, zoals de seizoenen, vakantie en vieringen. In de bovenbouw hebben de lessen een vaste structuur. Eerst maken de leerlingen kennis met een thema via een filmpje of lied. Dan volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, cartoon of spel.