Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Voor ouders

Communicatie

Informatieavond & oudergesprekken

Medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Oudervereniging (OV)

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Vrijwillige bijdrage

Ouderklankbord groep

Helpen in de school