Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Praktische informatie

Schooltijden

Eten en drinken in de pauze & lunchen op school

Gym

Studiedagen

Vakantierooster

Trakteren

Verlof aanvragen en leerplicht