Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Klachtenregeling

BSO

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare

Interne contactpersoon op de school

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Landelijke Klachtencommissie

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs